2017/2018 учебна година

В ОУ "Христо Ботев" с.Ягода функционират 8 групи по проект "Твоят час":

 • за преодоляване на обучителни занруднения:
 1. Българският език - забавен и красив;
 2. Родна реч;
 3. Българският език - лесен и интересен /1/;
 4. Българският език - лесен и интересен /2/;
 5. Подготовка за Национално външно оценяване по БЕЛ на учениците от VII клас.
 • за дейности по интереси:
 1. Приказен свят;
 2. Сръчни ръце - работа с природни  материали и материали за рециклиране;
 3. Бадминтон;
 4. Аеробика.

Календар

 

Контакти