График за допълнителна работа и консултации с  учениците  през І учебен срок на 2021/2022 учебна година, както следва:

КЛАС

ДЕН

ЧАС

УЧИТЕЛ

І

Сряда

12,15-12,50 ч.

М. Славова

ІІ

Четвъртък

13,15-13,50 ч.     

М. Георгакиева

ІІІ

Сряда

13,15 – 13,55 ч.        

М. Балтова

ІV

Четвъртък

13,15 – 14,10 ч.

Д. Тончева

Математика, ЧП Физика и астр.

V-VІІ кл.

Сряда

13,55 – 14,35 ч.

Ж.Моллова

БЕЛ

V-VІІ  кл.

Понеделник

13,50 – 14,30

Р. Величков

АЕ V – VІІ клас

Вторник

13,10-13,50

Т. Митева

История, география

V-VІІ кл.

Сряда

13,50-14,30

Ив. Жеков

Биология и ЗО,Химия и ООС, ЧП

 V-VІІ

Вторник

14,00-14,40 ч.

Хр.Янев

Календар

 

Контакти