Екип

Мариана  Бижева директор
Мариана Балтова ст. начален учител
Мария Славова ст. начален учител
Милена Георгакиева ст. начален учител
Ростислав Величков  учител по български език и литература
Живка Моллова гл. учител по математика
Таня Митева учител по английски език
Иван Жеков  учител по история и география 
Христо Янев ст. учител по физическо възпитание и спорт и природни науки
Камелия Кунева ст. учител в ЦОУД
Кремена Танева ст. учител в ЦОУД
Донка Тончева ст. начален учител 
Галина Манолова учител в ЦОУД
Галина Чортова ст. учител в ЦОУД

 

Календар

 

Контакти