Материална база

Капацитет на сградния фонд :

Брой класни стаи - 4

Брой кабинети - 8

Брой салони за физическо възпитание и спорт - 1

Зала за занимания по интереси - 1

 

Календар

 

Контакти