Обществен съвет

Саша Иванова - председател;

Симона Николова - представител на общ.Мъглиж;                          

Гергана Тончева -    представител на родителите ;                             

Нели Терзиева -  представител на родителите;                              

Мария Мирчева - представител на родителите .                           

 

 

Календар

 

Контакти